поръчки за 8-ми Март не се приемат

Message from nature

Марката Message from nature е на българската компания BIO OILS KOLEV & CO Ltd.


BIO OILS KOLEV & CO Ltd
. е конкурентоспособна, високо технологична, иновативна компания, създадена през 2014 г. за производство на екологично чисти растителни масла и хранителни продукти на база интегрирана нова без отпадъчна технология на преработка.

Към настоящия момент BIO OILS KOLEV & CO Ltd. разполага с:

Дружеството разполага с валиден и годишно одитиран HACCP сертификат.Основният предмет на дейност на BIO OILS KOLEV & CO Ltd. се осъществява в сферата на производството на растителни масла от една страна и изготвянето на завършена техничека документация, производство и реализация на продукти за директна употреба в козметичния,фармацевтичния и хранително -вкусовия сектор.

За работата на свободния пазар, директните продажби и контактите с крайните потребители, дружеството работи чрез разпознаваемото си търговско наименование “Message from nature”

Директния контакт с нас е възможен и неограничен в мрежата на http://message.bg/, а директните продажби на https://zdrave.store/

Следващата цел на Екипа е разширение и модернизация на съществуващо производство на студено пресовани растителни масла, използвани за хранителни цели и в козметиката, както и хранителни добавки за подпомагането на превенцията на редица заболявания. Те са част от хранителния режим за здравословно и пълноценно хранене, като принцип. Важен инструмент за реализация ще бъде акцента върху съчетаването на традиционно познати маслодайни култури, тяхната подготовка и съчетание. Работи се и върху начина на прием на растителните масла, тяхното място и значение в общия човешкия биологичен микс.

Серията "MESSAGE" е съставена от натурални растителни масла. В своето действие и продължителна употреба, те се допълват и надграждат. Желатиновите капсули са произведени и пакетирани от Фитофарма ЕООД за BIO OILS KOLEV & CO Ltd

Сухите фази са произведени пакетирани от Гален Фарма ООД за BIO OILS KOLEV & CO Ltd

magnifier